CENNIK USŁUG obowiązujący od dnia 01.01.2020 r.

 

Wynagrodzenie za czynności pośrednictwa.

 

 

1) Kupno/Sprzedaż nieruchomości z wyłączeniem działek

 

2) Wynajem/Najem nieruchomości

 

 

3) Kupno/Sprzedaż działek

 

 

Równowartość stanowiąca 3,5 %  ceny nieruchomości, (nie mniej niż 3500 zł)

 

Jednomiesięczny czynsz najmu,

(nie mniej niż 1000 zł)

 

Równowartość stanowiąca 5% ceny działki,

(nie mniej niż 3000 zł)

 

 

Pośrednictwo w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. 

 

 

 

usługa wykonywana dla klienta bezpłatnie.

 

 

Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami.

 

Krótka porada z weryfikacją dokumentów (w biurze lub e-mail)

 

 

100 zł

 

 

Usługa ustalenia ceny ofertowej poprzedzona wizytą na nieruchomości

(nie wykonujemy wyceny).

 

 

 

150 zł plus koszty dojazdu przy dojeździe powyżej 20 km od siedziby biura.

 

Stan prawny nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Weryfikacja stanu prawnego na podstawie przedłożonych dokumentów.

2) Pomoc w uregulowaniu stanu prawnego.

3) Przygotowanie i złożenie wniosków oraz pism do urzędów        i instytucji w związku z załatwieniem formalności dotyczących nieruchomości.

4) Pobranie dokumentów w imieniu klienta niezbędnych do sprzedaży nieruchomości ( urzędy, spółdzielnie, zarządcy

5) Sporządzenie i złożenie wniosków o dokonanie wpisu lub wykreślenia z Księgi Wieczystej

 

 

100 zł

 

stawka negocjowana indywidualnie w zależności                 od zakresu , nie mniej jednak niż 300 zł

350 zł za komplet

 

 

 

350 zł za komplet

 

 

 

200 zł

 

 

Baner

 

Czynności związane z zamówieniem, zakupem, odbiorem od dostawcy, montażem itp.

 

300 zł

 

Ustalenie strategii sprzedaży, zakupu

 

Sporządzenie planu działania na okres       1 m-ca

 

100 zł

 

Prezentacja

 

Czynności związane z prezentacją oferty, w tym umówienie, dojazd i powrót do 20 km od siedziby biura, przeprowadzenie.

 

 

200 zł

 

Negocjacje przy sprzedaży, zakupie

 

 

 

6.000 zł - 15.000 zł

 

Finalizacja transakcji

 

Umówienie notariusza, umówienie stron, dostarczenie dokumentów do przeniesienia własności.

 

 

150 zł

 

Przekazanie lokalu

 

Dojazd, spisanie protokołu przekazania.

 

150 zł

 

Uwagi końcowe 

  1. Podane ceny są cenami brutto.
  2. Wynagrodzenie oraz zakres czynności pośrednictwa ustalane jest każdorazowo indywidualnie przed podpisaniem umowy pośrednictwa.
  3. Wszelkie opłaty sądowe, urzędowe, skarbowe itp. pokrywa Klient.